Projecten


Het aantal 'cultuurmakers' in Maastricht groeit. En dus ook het aantal projecten en nieuwe ideeën. Sommige zijn al uitgevoerd, andere staan in de startblokken. Dit zijn allemaal initiatieven waaraan iedereen kan meedoen. Tegen deze ideeën zeggen wij als Cultuurmakers Maastricht volmondig ‘ja’. Wij ondersteunen dit soort samenwerking met onze kennis, onze verbindingskracht en ons netwerk.

Kaartgegevens als tekst

 • Tijdens de First Fridays in het Bonnefanten (#BFF) kan het publiek zelf het programma bepalen. Elke maand wordt een verrassende vereniging, club, stichting of subcultuur uitgenodigd, die een avond naar eigen voorkeur mag inrichten.
 • Buurtbewoners kunnen gratis en op hun eigen wijze deelnemen aan de opera. Zij kiezen zelf wat ze willen doen, of dit nu zingen, spelen, timmeren of koken is. Voor iedere bewoner is er een passende rol binnen de operaproductie.
 • Ouderen in woonzorgcentra, mensen met een beperking en kinderen in het primair en speciaal onderwijs komen, met elkaar, in beweging . Samen dansvoorstellingen kijken, meedoen aan workshops en elkaar ontmoeten bij bijvoorbeeld een danscafé.
 • Ouders, met een vraag naar extra taalondersteuning, zijn samen met hun kinderen bezig met de Nederlandse taal. Dat doen ze met verschillende dans- en schrijfopdrachten.
 • Een urban plek voor jongeren om samen te komen en hun eigen culturele identiteit te ontdekken.
 • In een aantal buurten van Maastricht wordt een kunstenaarsresidentie opgezet, waarin een kunstenaar voor een aantal maanden werkt en woont in de wijk. Samen met de bewoners pakken ze een specifiek vraagstuk aan.
 • Kunst en Koffie maakt gebruik van de (bestaande) samenwerking met Trajekt, Envida thuiszorg, Sevagram thuiszorg, Kaleidoscoop e.d. Op basis van de behoeftes ontwikkelt de Cultuurcoach samen met de ouderen een workshop of evenement. Daarna wordt eventueel een langdurig artistiek programma ontwikkeld en opgezet.
 • Aan ouderen wordt de vraag gesteld: "Wat is je meest dierbare cultuurbeleving? Marres, het Huis voor hedendaagse cultuur, verwerkt deze verhalen in een podcast. Kinderen en jongeren luisteren hiernaar en verbeelden deze in een kunstwerk.
 • Wijkbewoners met een idee voor hun wijk met een link naar cultuur en leefbaarheid kunnen zich melden. In samenspraak met Trajekt wordt gekeken naar haalbaarheid, effectiviteit en wat er nodig is om het idee uit te voeren. Cultuurmakers legt verbinding met jonge kunstenaars, geldschieters en andere stakeholders om het idee werkelijkheid te laten worden. De uitvoering ligt zoveel mogelijk bij de bewoners zelf.
 • De Vereniging Buurttheater Maastricht (BTM), is een sociaal artistiek theatergezelschap. dat werkt met en voor buurtbewoners. Eigen verhalen, met indringende thema’s over (verborgen) levenservaringen van en met bewoners uit de wijken van Maastricht worden in alle kleuren en vormen besproken en verwerkt in een uiteindelijke presentatie.
 • Cultuurmakers Maastricht wil informeel georganiseerde amateurkunstenaars, die bestaan naast de traditionele verenigingen opzoeken en in beeld brengen. Filmmaker Mark Stevens maakt een reeks portretten over deze amateurkunstenaars.
 • Uit een aantal foto’s van Maastricht maken de deelnemers een keuze. Welk onderdeel van de afbeelding willen ze uitvergroten en beschilderen? Daarna worden al die schilderijtjes weer samen gevoegd tot één groot schilderij.

Lopende projecten