Projecten


..

 

Het aantal 'cultuurmakers' in Maastricht groeit. En dus ook het aantal projecten en nieuwe ideeën. Sommige daarvan zijn al uitgevoerd, andere zijn klaar om te starten. Dit zijn allemaal initiatieven waaraan iedereen die dat wil, kan meedoen. Wij ondersteunen deze samenwerking met onze kennis, onze verbindingskracht én ons netwerk.

Lopende projecten

Ouderen

Jongeren

Wijken

Amateurkunsten

Afgeronde Projecten

Kaartgegevens als tekst

 • Ouderen in woonzorgcentra, mensen met een beperking en kinderen in het primair en speciaal onderwijs komen, met elkaar, in beweging . Samen dansvoorstellingen kijken, meedoen aan workshops en elkaar ontmoeten bij bijvoorbeeld een danscafé.
 • Ouderen worden gestimuleerd om actief mee te doen en kunst te beleven en te maken aan de eigen keukentafel, met behulp van een kunstenaar.
 • Aan ouderen wordt de vraag gesteld: "Wat is je meest dierbare cultuurbeleving? Marres, het Huis voor hedendaagse cultuur, verwerkt deze verhalen in een podcast. Kinderen en jongeren luisteren hiernaar en verbeelden deze in een kunstwerk.
 • Uit een aantal foto’s van Maastricht maken de deelnemers een keuze. Welk onderdeel van de afbeelding willen ze uitvergroten en beschilderen? Daarna worden al die schilderijtjes weer samen gevoegd tot één groot schilderij.
 • Een urban plek voor jongeren om samen te komen en hun eigen culturele identiteit te ontdekken.
 • In een aantal buurten van Maastricht wordt een kunstenaarsresidentie opgezet, waarin een kunstenaar voor een aantal maanden werkt en woont in de wijk. Samen met de bewoners pakken ze een specifiek vraagstuk aan.
 • Wijkbewoners met een idee voor hun wijk met een link naar cultuur en leefbaarheid kunnen zich melden. In samenspraak met Trajekt wordt gekeken naar haalbaarheid, effectiviteit en wat er nodig is om het idee uit te voeren. Cultuurmakers legt verbinding met jonge kunstenaars, geldschieters en andere stakeholders om het idee werkelijkheid te laten worden. De uitvoering ligt zoveel mogelijk bij de bewoners zelf.
 • De Vereniging Buurttheater Maastricht (BTM), is een sociaal artistiek theatergezelschap. dat werkt met en voor buurtbewoners. Eigen verhalen, met indringende thema’s over (verborgen) levenservaringen van en met bewoners uit de wijken van Maastricht worden in alle kleuren en vormen besproken en verwerkt in een uiteindelijke presentatie.
 • Buurtbewoners kunnen gratis en op hun eigen wijze deelnemen aan de opera. Zij kiezen zelf wat ze willen doen, of dit nu zingen, spelen, timmeren of koken is. Voor iedere bewoner is er een passende rol binnen de operaproductie.
 • Ouders, met een vraag naar extra taalondersteuning, zijn samen met hun kinderen bezig met de Nederlandse taal. Dat doen ze met verschillende dans- en schrijfopdrachten.
 • Cultuurmakers Maastricht wil informeel georganiseerde amateurkunstenaars, die bestaan naast de traditionele verenigingen opzoeken en in beeld brengen. Filmmaker Mark Stevens maakt een reeks portretten over deze amateurkunstenaars.
 • Welzijnsorganisatie
 • Woningcorporatie
 • Mariaberg
 • Talentontwikkeling Podiumkunsten Limburg
 • Informatie over laaggeletterdheid
 • Cultuur­educatie op school /buitenschoolse opvang
 • Bibliotheek Maastricht
 • Professioneel leegstandbeheer
 • De Wiemerink Caberg
 • A Ouderen
 • B Jongeren
 • C Wijken
 • D Amateurkunsten
 • E Partners