De Lockdown voorbij

Datum: oktober  2021
Project van: Cultuurmakers Maastricht
Cultuurcoach: Jetze Jansma, Yvonne Engelen

Maite cultuurmaker Maastricht
Maite Geraets – saxofoniste De Greune van Wolder

Aan Cultuurmakers Maastricht is gevraagd een beeld te schetsen hoe het de amateurkunstverenigingen is vergaan ten tijde van de lockdowns tijdens de corona-pandemie.

Filmmaker Mark Stevens ging op pad om het wel en wee van vier amateurkunstverenigingen in kaart te brengen. Dit is uitgemond in een documentaire, samengesteld uit vier korte portretjes van elk ongeveer 10 minuten.

 In ‘De Lockdown voorbij…’ is een mooi beeld te zien van hoe het de verenigingen is vergaan in de moeilijke tijd die achter hun ligt. De documentaire geeft een ‘fragiel’ inkijkje, we mogen even meevoelen met de teleurstellingen en de overwinningen. Hoe moeilijk het is geweest om financieel het hoofd boven water te houden, etc.

Het project is financieel ondersteund door Cultuurmakers Maastricht en Gemeente Maastricht.

Film Harmonie St. Petrus en Paulus Wolder
Film Zaank en Kemedievereiniging Maos en Neker
Film Kinderkoor Sjamaes
Film Dansschool Reality


Meer info

Cultuurmakers Maastricht Mark Stevens Lockdown voorbij project
Maastrichtse filmmaker Mark Stevens