Mick Over Ons2

Wat doen we?


Zoveel mogelijk mensen in Maastricht laten meedoen aan kunst- en cultuuractiviteiten. Met dat doel begon Cultuurmakers Maastricht in 2020. Iedereen kan een project of idee bij ons aanmelden of bespreken met ons team. Cultuurmakers Maastricht, de naam zegt het al, stimuleert vooral het zelf maken van producties en het uitwerken van initiatieven. Iedereen kan cultuur maken, iedereen kan meedoen!

Doelgroepen

Onze aandacht gaat uit naar alle Maastrichtenaren in buurten en wijken. Wij ondersteunen jongeren in hun eigen leefwereld. Zij zijn onze toekomst. En we hebben extra aandacht voor kwetsbare ouderen. Zij vormen ons levend geheugen.

Ook de eenzame mens, jong of oud, betrekken we bij het deelnemen aan of maken van cultuur. Daarnaast spannen we ons extra in om mensen met een beperking,  mensen met een bi culturele achtergrond en mensen die met armoede te maken hebben bij diverse projecten de kans te geven mee te doen.  Ook de vele amateurkunstenaars in de stad kunnen op ons rekenen.

Ons thema is Verbinden en dat is precies waar wij mee bezig zijn.
Dat doen we met diverse partners en andere culturele instellingen in de stad en daarbuiten.

Wat kun je van ons verwachten?

Wat nu als je een goed idee hebt, maar een repetitieruimte mist of niet weet hoe je het project moet betalen? Of misschien zoek je contact met mensen die je nodig hebt om je idee te kunnen uitvoeren. Voor dat soort zaken kun je bij ons aankloppen. Wij helpen je met:

  • informatie en het delen van kennis over kunst en cultuuractiviteiten;
  • het zoeken naar (repetitie)ruimte;
  • het maken of aanschaffen van materialen;
  • financiële of andere middelen;
  • het leggen van contacten en verbindingen.

Cultuurcoaches

Wij werken met vier cultuurcoaches die elk een eigen aandachtsgebied onder hun hoede hebben. Heb jij een idee of project waarover je contact zoekt met ons, gegarandeerd dat je met een van onze coaches in contact komt. 

  • Hendrik Simons - Cultuurcoach Jongeren
  • Peter Knops - Cultuurcoach Ouderen
  • Jetze Jansma - Cultuurcoach Wijken 
  • Hellen Hurkens - Cultuurcoach Amateurkunsten

Support

Cultuurmakers Maastricht wordt ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie en Gemeente Maastricht.