Wiekidee van start8

Wat doen we?

.

Zoveel mogelijk mensen in Maastricht laten meedoen aan kunst- en cultuuractiviteiten. Dat is het doel van Cultuurmakers Maastricht. Iedereen kan een eigen project of idee bij ons aanmelden. We moedigen het vooral aan als mensen zélf producties maken en ideeën uitwerken. Iedereen kan cultuur maken en iedereen kan meedoen!

Voor wie?

Alle Maastrichtenaren kunnen en mogen meedoen. Wij helpen jongeren in hun eigen omgeving, want zij zijn onze toekomst. Ook hebben we extra aandacht voor kwetsbare ouderen. Zij zijn ons ‘levend geheugen’.

Ook eenzame mensen, jong of oud, betrekken we bij cultuur. Daarnaast doen we extra ons best om iedereen de kans te geven mee te doen. Dus ook mensen met een beperking, mensen met wortels in twee culturen en mensen die met armoede te maken hebben. Daarnaast kunnen ook de vele amateurkunstenaars in de stad op onze hulp rekenen.

Ons algemene thema is Verbinden. Dat doen we met diverse partners en andere culturele instellingen in de stad en daarbuiten.

Wat kun je van ons verwachten?

Stel dat je een goed idee hebt, maar een ruimte ervoor mist of niet weet hoe je het project moet betalen? Of misschien zoek je contact met andere mensen, die iets kunnen of hebben dat jij bij jouw project kunt gebruiken. Voor dat soort zaken kun je bij ons aankloppen.

Wij helpen je met:

  • informatie en het delen van kennis over kunst en cultuuractiviteiten;
  • het zoeken naar (repetitie)ruimte;
  • het maken of kopen van materialen;
  • financiële of andere middelen;
  • het leggen van contacten en verbindingen.

Cultuurcoaches

Wij werken met vier zogenaamde cultuurcoaches. Elk hebben zij een eigen doelgroep in de stad. Zo weet je meteen bij wie je met jouw vragen terecht kunt:

Ondersteuning

Cultuurmakers Maastricht wordt ondersteund door het Fonds voor Cultuurparticipatie en Gemeente Maastricht.