Bonnefanten First Fridays (BFF) 

Periode:
Partners: Regionale verenigingen, clubs, stichtingen of subculturen zoals: diverse blaasorkesten en koren, Trajekt, Quiet Community, Refugeeproject Maastricht, Vluchtelingenwerk en Stadsnomade.
Cultuurcoach: Jetze Jansma

Bonnefanten First Fridays

Musea zijn de schatkamers van de samenleving waarin verleden en heden samenkomen. Ze zijn het geheugen van stad, streek en land en bieden nieuwe vensters op de wereld of vergroten de bestaande vensters.
Juist in deze tijd, waarin alles draait om zelf ervaren en beleven, zijn musea misschien wel belangrijker dan ooit. Het zijn plekken voor bezinning, verwondering, verbazing en ontroering, allemaal emoties die musea een intrinsieke waarde geven. Vanzelfsprekend moet dit voor iedereen bereikbaar zijn. Helaas voelt niet iedereen zich thuis in wat sommigen nog als een ivoren toren beschouwen: het (kunst)museum. Maar hoe verander je dat? Hoe bereik je het zogenaamde geïnteresseerde nonpubliek? Hoe zorg je dat je als culturele instelling relevant bent voor deze groepen?... Door het hun zélf te vragen! 

Doelstellingen:
Het Bonnefanten bereikt met de First Fridays nieuwe doelgroepen en nieuwe bezoekers door een tweevoudige wisselwerking: regionale gemeenschappen krijgen de mogelijkheid om zichzelf te tonen aan de bezoekers en maken samen met hun achterban kennis met het Bonnefanten.

Doelgroep:
Nieuwe museumbezoekers, leden en achterban van uitgenodigde verenigingen, gerichte subculturen en de reguliere museumbezoeker.

Concept en werkwijze:
Tijdens de First Fridays in het Bonnefanten (#BFF) laten wij het publiek zelf het programma bepalen. Elke maand nodigen we een verrassende vereniging, club, stichting of subcultuur uit die een avond naar eigen voorkeur mag inrichten. Daarbij bepalen zij de activiteiten, de muziek, het
eten, de aankleding, de samenwerkingspartners, etc. Als uitgangspunt voor het programma nemen ze de collecties oude en hedendaagse kunst of de tijdelijke tentoonstellingen die op dat moment in het museum te zien zijn. De bezoeker verandert hiermee van een toeschouwer in een deelnemer of zelfs co- creator.

Speerpunten:
Een thuishaven voor een nieuw en divers publiek.

Doorkijk 4 jaar:
Samen met het rijke regionale verenigingsleven en lokaal opererende maatschappelijke organisaties, hopen we de kunstschatten van het Bonnefanten nog toegankelijker en relevanter te maken voor alle Limburgers! De BFF plannen zijn onder voorbehoud, van wat er door eventuele corona maatregelen wel of niet haalbaar is. 

Bonnefanten First Fridays
Bonnefanten First Fridays