Buurt Opera Malpertuis (BOM)

Periode:  December 2020 -
Partners: Trajekt, Opera Zuid en Buurtnetwerk
Malpertuis.
Cultuurcoach: Jetze Jansma

Buurtopera Malpertuis project Cultuurmakers

Malpertuis is een van de volkswijken van Maastricht. Er zijn veel voorzieningen in de wijk verdwenen waardoor complete verschraling dreigt. Op de agenda staat de sloop van het winkelcentrum van de wijk, een plek waar ook de Buurtbrök gevestigd is. Hiermee verdwijnt een belangrijke ontmoetingsplek voor de buurtbewoners.

Opera Zuid is gevestigd in deze volkswijk en heeft in samenwerking met welzijnsorganisatie Trajekt een eerste stap gezet om de buurt/bewoners kennis te laten maken met opera. 

Vanaf begin 2019 zijn Opera Zuid, Trajekt en het Buurtnetwerk Malpertuis bezig geweest met de opstart en het ontwikkelen van een organisatiestructuur.
December 2020 was het dan eindelijk zo ver en is er hard en gepassioneerd gewerkt aan de eerste Buurtopera Malpertuis (BOM).
De samenwerking tussen Opera Zuid en Trajekt wordt op dit moment al doende vormgegeven, waarbij opbouwwerkers uit Malpertuis, makers van Opera Zuid en productieleiding gezamenlijk optrekken om buurtbewoners kennis te laten maken met en deel te laten nemen aan deze buurtopera.
Opera Zuid houdt zich bezig met het ontwikkelen van passende artistieke concepten, planning en organisatie terwijl de opbouwwerkers met hun kennis van de wijk hierin adviseren en de buurt zelf enthousiasmeren.
Buurtbewoners kunnen gratis deelnemen aan de opera op hun eigen unieke wijze en kiezen wat zij willen doen, of dit nu zingen, spelen, timmeren of koken is. Voor iedere bewoner is er een passende rol binnen de operaproductie. Komende jaren wil Opera Zuid dit eenmalige project uitbouwen naar een structurele praktijk, waarbij het gebouw van Opera Zuid een ontmoetingsplek kan worden.

Doelstellingen:
Er wordt een buurtopera gerealiseerd in de wijk Malpertuis op de locatie van Opera Zuid.

Doelgroep:
Buurtbewoners van de wijk Malpertuis en directe omgeving.

Concept:
Buurtopera Malpertuis (BOM) bestaat uit leden van het buurtnetwerk Malpertuis, medewerkers van Trajekt, Kunstketel en Opera Zuid. Wijkbewoners creëren samen een opera onder begeleiding van professionele makers. Regisseur Sybrand van der Werf is namens Opera Zuid nauw betrokken bij het gehele proces.

Werkwijze:
Vanuit wekelijkse ontmoetingen toewerken naar een voorstelling waarbij voor iedereen een passende rol is weggelegd.

Speerpunten:
De wijk Malpertuis krijgt weer een hart, een plek waar iedereen zich thuis voelt. Buurtbewoners voelen zich onderdeel van een groter geheel. 

Doorkijk 4 jaar:
Komende jaren wil team Buurtopera Malpertuis (BOM) dit project uitbouwen naar een jaarlijks terugkerende editie, waarbij Opera Zuid een ontmoetingsplek wordt. Met regelmatige activiteiten voor de moeders van de Kunstketel, kinderen en iedere andere geïnteresseerde in de wijk. Dit in combinatie met open repetities en betaalbare socio-culturele workshops.
 

Samen opera maken in Malpertuis