DansWEB

Voor wie: Ouderen in woonzorgcentra, mensen met een beperking in zorgcentra en kinderen in het primair en speciaal onderwijs.

Dansweb voorstelling2

Inhoud:

DansWEB is een langlopend traject waarin ouderen in woonzorgcentra, mensen met een beperking via zorgcentra, en kinderen in het primair onderwijs en speciaal onderwijs in beweging komen. In een samenhangend, hybride programma van online en offline activiteiten leert men met elkaar (de kracht van) dans kennen.

Werkwijze

DansWEB wil de sociaal relevante maatschappelijke thema’s in onze stad verkennen (vergrijzing en eenzaamheid onder ouderen; de deelname van mensen met een beperking aan het sociale leven in de stad; het bevorderen van kansengelijkheid), onderzoeken welke groepen daar het meest mee te maken hebben en de omgeving waarin zij leven. Vervolgens zoekt men in dialoog uit hoe zij met elkaar in beweging kunnen komen. Daarnaast worden kinderen uit het regulier onderwijs betrokken. Zij vormen als het ware een verbinding tussen de doelgroepen uit het sociale domein. Voor hen zijn ontmoetingen met ouderen en mensen met een beperking niet vanzelfsprekend, de afstand is vaak te groot. Men kiest er bewust voor om met alle doelgroepen te werken vanuit een structuur met drie soorten activiteiten: dansvoorstellingen kijken, meedoen aan  workshops en elkaar ontmoeten bij bijvoorbeeld een danscafé. Dit drieluik van activiteiten vormt een totaalpakket van waaruit men iedere deelnemer naar behoefte en mogelijkheden passend kan bedienen. De drie soorten activiteiten kennen zowel offline als online componenten. Door de digitale ervaringen tijdens de corona-crisis heeft men gemerkt dat de online vorm eigen kwaliteiten kent en in combinatie met offline activiteiten versterkend kan werken. Zo geeft online laagdrempelige mogelijkheden om met deelnemers van andere doelgroepen in contact te komen en hoef je je niet tot nauwelijks te verplaatsen om verbonden te zijn of samen van dans te genieten.

Doelstellingen

DansWEB wil de impact van dans in de samenleving in en rond Maastricht versterken en een web creëren van uitwisselingen waarin op elk knooppunt wordt gezonden en ontvangen. Iedereen brengt iets in en iedereen leert van de ontmoeting. DansWEB wil een verbinding leggen met groepen voor wie de toegang tot dans niet vanzelfsprekend is, bijvoorbeeld door verminderde mobiliteit, zelfstandigheid of eenzaamheid.

Doorkijk 4 jaar

Door deze vorm van samenwerking wordt de mogelijkheid geboden om samen met de doelgroep én de professionals binnen het maatschappelijke- en zorgdomein invulling te geven aan de cultuurparticipatie van deze doelgroepen.
De samenwerking met de instellingen draagt tegelijkertijd bij aan het borgen van de opgedane kennis en ontwikkelde expertise. Secundair zijn ook het dansvakonderwijs en dansgezelschappen doelgroepen binnen DansWEB.

Toekomstige dansdocenten wordt de noodzakelijke praktijkervaring geboden die het bestaande curriculum verrijkt en versterkt. De innovatie en methodische stappen uit dit project worden mee teruggenomen het onderwijs in zodat nauwe aansluiting bij de praktijk wordt geborgd. Dansgezelschappen krijgen op hun beurt de mogelijkheid geboden om op basis van dialoog hun kennis over het werken met en voor de doelgroepen uit het sociale domein te vergroten en/of over te dragen. Door landelijke expertise te koppelen aan regionale kwaliteit wordt ook de basis voor borging hier gelegd.

Door wie

NDD, SALLY Dansgezelschap Maastricht, PRA Muziektheater, Dansgezelschap DADOdans, Envida, Sevagram en diverse onderwijsinstellingen.

Cultuurcoach

Kim Noach

DansWEB bij zorgcentrum Campagne