"Uit eigen beweging"

Documentaire over informeel georganiseerde amateurkunstenaars.

Tuna Feminina Uit eigen beweging 5
Tuna Feminina

In Maastricht hebben we een goed georganiseerde amateurkunstsector. Daardoor lijkt het soms alsof er geen plek is voor eenlingen en andere initiatieven die (nog) niet zijn georganiseerd. De vraag is: is dat wel zo? Cultuurmakers Maastricht wilde deze initiatieven, die bestaan naast de traditionele verenigingen zoals harmonieën, orkesten en koren, opzoeken en in beeld brengen.

Na de documentaire “De lockdown voorbij …” over bestaande en traditionele verenigingen zijn bij dit project de pijlen op de informeel georganiseerde groepen gericht. Informele groepen zijn alle groepen die juridisch geen vereniging zijn. 

Filmmaker Mark Stevens maakte een reeks portretten over deze amateurkunstenaars. De docu bestaat uit een serie van 4 afleveringen, van elk zo'n 5 à 10 minuten. In iedere aflevering staan verschillende disciplines centraal: 

Het project werd financieel ondersteund door Cultuurmakers Maastricht en de cultuurcoach amateurkunsten ondersteunt amateurkunstverenigingen en individuele beoefenaars.

Door wie

Cultuurmakers Maastricht i.s.m. filmmaker Mark Stevens en gemeente Maastricht.

Cultuurcoach 

Hellen Hurkens
 

Foto filmmaker uit eigen beweging Mark Stevens
Mark Stevens