We live here

Periode: juni 2022 - 
Partners: VIA Zuid, Woonpunt, Kunstenaarscollectief MOHA, Stichting SoAp Maastricht.
Cultuurcoach:  Hendrik Simons.

We live here1 Cultuurmakers Maastricht

Doelstellingen
Het vergroten van de leefbaarheid van bewoners. Bewoners ervaren meer perspectief en meer sociale samenhang.

Doelgroep
Wijkbewoners van aanpakwijken, van 1 tot 101.

Concept
In samenwerking met woningbouwcorporatie Woonpunt worden een aantal buurten geselecteerd. Op deze plekken wordt een kunstenaarsresidentie opgezet waarin een kunstenaar voor een aantal maanden werkt en woont in de wijk. Samen met de bewoners pakken ze een specifiek vraagstuk aan. Woonpunt zorgt voor geschikte locaties en zet hun expertise in om de wijk te bereiken. VIA ZUID selecteert en begeleidt de jonge makers in hun te ontwikkelen aanpak. Er is dus geen sprake van een vooropgezet plan van de jonge maker. Het meenemen, in beweging brengen en enthousiasmeren van bewoners wordt hier in deze zin beoefend als ware het een kunstdiscipline.

Werkwijze
Talentontwikkelingsorganisatie VIA ZUID helpt vele jonge makers met het opzetten van een eigen beroepspraktijk. Steeds vaker valt het engagement op van deze jonge kunstenaars. Veel makers hebben het verlangen om in de wijken participatief te werken met specifieke doelgroepen. In deze route zetten we een duurzame en structurele samenwerking op tussen woningbouwcorporatie Woonpunt en VIA ZUID.|
Doel van deze samenwerking is om diverse kunstenaars de gelegenheid te geven een maatschappelijk thema aan te pakken, een buurt te laten participeren en hiermee de leefbaarheid te vergroten. Het project ontstaat in interactie met de wijk.

Speerpunten
Geëngageerde kunstenaars betrekken wijkbewoners bij culturele projecten. Actief meedoen staat voorop.

Doorkijk 4 jaar
Jonge net afgestudeerde kunstenaars vinden hun weg in de wijk om hier samen met bewoners aan kunstprojecten te werken. Deze aanpak heeft uiteindelijk een positief effect op de sociale cohesie en perspectief van de bewoners.

We live here.. Who cares? Afscheid van Mammoetflat in Pottenberg