De Onzichtbare Collectie

Voor wie: Ouderen en jongeren 

Marres de Beyard2

In Maastricht werkt Marres, in samenwerking met partners zoals de Zonnebloem, Stichting Met je hart en Kaleidoscoop, aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen en het bevorderen van intergenerationeel contact.

Het concept draait om het verzamelen van verhalen over cultuurbeleving, zowel van ouderen als jongeren. Deze verhalen worden vervolgens verwerkt in podcasts. Kinderen verbeelden de kunstwerken die ouderen beschrijven en vice versa. Deze verhalen worden gebruikt om bezoekers te inspireren en uit te nodigen om deel te nemen aan het project door hun eigen kunstverhalen te delen.

Marres maakt gebruik van getrainde "verhalenvangers" om ouderen te interviewen in het museum. Er is speciale aandacht voor het aanleren van interviewtechnieken. De verhalen en tekeningen worden tentoongesteld en digitaal gedeeld. Deelnemers worden vervolgens uitgenodigd om de expositie te bekijken en met elkaar in contact te komen.

Over vier jaar hoopt Marres een onzichtbaar museum te hebben gecreëerd met audioverhalen over cultuurbeleving. Deze verhalen zullen verschillende doelgroepen verbinden en toegankelijke cultuurbeleving stimuleren. Het museum zal zowel digitaal als fysiek beschikbaar zijn via QR-codes. De cultuurcoach ouderen zal blijven ondersteunen bij het betrekken van ouderen en het creëren van verbindingen met jongeren. 

Door wie

Marres, in samenwerking met partners zoals de Zonnebloem, Stichting Met je hart en Kaleidoscoop

Cultuurcoach

Kim Noach