LichaamsTAAL

Voor wie: Ouders en hun kinderen die extra taalondersteuning willen en kunnen krijgen.

LichaamsTAAL2

Doelstellingen

Het uiteindelijke doel is om in de wijken communities te creëren waarin ouders samen met hun kinderen bezig zijn met de Nederlandse taal op een speelse en dansante manier. Vanuit dans ervaren de ouders met hun kind hoe fijn het is om samen tijd door te brengen en vanuit die gezamenlijke ervaring gaan ze met elkaar in gesprek.

Concept en werkwijze

SALLY Dansgezelschap Maastricht pakt samen met DigiTAALpunt+ laaggeletterdheid aan in de wijk. Op laagdrempelige manier worden ouders met hun kind(eren) getrakteerd op een dansante kick-off waarbij ze samen plezier maken. In de weken daaropvolgend gaan de ouders, met ondersteuning van de jeugdopbouwwerkers, met hun kind in gesprek over wat ze ervaren hebben tijdens de kick-off en werken ze thuis verschillende dans- en schrijfopdrachten uit. Rondom het universele thema van de kick-off wordt door de bibliotheek een leespakket samengesteld dat helpt om het thema verder te ontdekken. Op die manier ervaren ouders en kinderen hoe prettig het is om samen kwalitatieve tijd door te brengen en wordt het lezen gestimuleerd. Na 3 weken met de opdrachten bezig te zijn geweest, koppelen we in het wijkcentrum de ervaringen terug tijdens de Dansante Bingo. Hierdoor ontmoeten ouders elkaar en ontstaat er idealiter een community waarbij men elkaar treft, waar ze ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar aansporen om te blijven (voor) lezen. De communicatie tussen ouders, kinderen en begeleiders begint vanuit lichaamstaal en gaat organisch over in het spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal zodat zowel ouder als kind het vertrouwen in zichzelf en elkaar vindt om zichzelf in taal uit te drukken.

Speerpunten:

Gezin, dans, taal, ontmoeting, plezier. Op deze manier hoopt DigiTAALpunt+ nieuwe ouders en hun kinderen te kunnen bereiken en zo in samenwerking met de jeugdopbouwwerkers laaggeletterdheid aan te pakken.

Doorkijk 4 jaar:

De verwachting is dat het project ‘LichaamsTAAL’ een gevestigd programma wordt in minstens 3 wijken in Maastricht. Er ontstaat een groep met peers die elkaar ook los van het project ontmoeten en er zullen meer ouders vanuit de wijken naar de bibliotheek komen. Daarna hopen we ook in andere wijken met dit concept aan de slag te kunnen gaan.

Door wie

SALLY Dansgezelschap Maastricht en DigiTAALpunt+ vanuit Centre Céramique bibliotheek, Traject en Kaleidoscoop.

Cultuurcoach

Nicolle Cox