Buurttheater Maastricht

Periode:
Partners: Trajekt, Buurtheater Maastricht
Cultuurcoach: Nicolle Cox

Buurttheater Maastricht2.jpg

De Vereniging Buurttheater Maastricht (BTM), voorheen Buurttheater Mariaberg, is sinds 2009 dé pionier in onze stad op het gebied van eigenzinnig en Persoonlijk Documentair Theater. BTM is dus geen reguliere toneelclub, maar een sociaal artistiek theatergezelschap. Dat werkt met en voor buurtbewoners die geen of nauwelijks gebruik (kunnen) maken van het reguliere cultuuraanbod. Geen gewoon theater, maar wel theater!

Eigen verhalen, met indringende thema’s zoals vechten tegen armoede, het verlangen naar een veilig nest en gezamenlijkheid, omgaan met- en verzet tegen misbruik en (huiselijk) geweld, en het blijven zoeken naar kansen, worden in alle kleuren en vormen besproken en verwerkt in een uiteindelijke presentatie. Het delen van deze ervaringen roept herkenning en erkenning op.  Dat is van onschatbare waarde voor de versterking van een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen, voor zowel de spelers en het publiek als voor de bewoners in de wijk. Niet alleen in Mariaberg, maar inmiddels doen ze dit ook in Daalhof en Wittevrouwenveld! In Malpertuis liggen kansen.
Het ‘eigenaarschap’ van de producties ligt bij de leden van deze vereniging, cultuurmakers op en achter het toneel.

Doelstellingen:
Het maken van een toneelvoorstelling op basis van sociale thema’s. Een Theatergroep voor iedere buurt in deze stad. Als deelnemer inzicht krijgen en activeren van de eigen kwaliteiten, talenten en kracht. Aandacht voor en erkenning van sociale problemen. Het creëren van solidariteit en cohesie in de buurt. Een podium bieden aan jonge makers die zich daardoor verder kunnen ontwikkelen.

Doelgroep:
Elke Maastrichtenaar die toneel wil spelen, van jong tot oud uit de wijken Mariaberg, Daalhof en Wittevrouwenveld.

Concept:
BTM is een sociaal artistiek theatergezelschap dat sinds september 2019 in drie wijken werkt met, door en voor een diverse groep buurtbewoners, die gemiddeld geen of nauwelijks gebruik (kunnen) maken van het reguliere cultuuraanbod.

Werkwijze:
In Mariaberg, Daalhof en Wittevrouwenveld werkt een theatermaker/docent en een buurtgebonden sociaal werker van Trajekt wekelijks samen met een groep bewoners. De sociaal werker is primair verantwoordelijk voor het onderhouden van de groepscohesie, de organisatie en planning. De theatermakers/docenten zijn alumni van de Toneelacademie Maastricht. Daar wordt in het didactisch programma de broodnodige aandacht besteed aan het werken met ‘niet-evidente’ groepen en community theater. De thema’s van BTM worden door de spelers zelf bepaald.

Speerpunten:
Eigen verhalen vertalen in eigentijds theater, toegankelijkheid voor elke Maastrichtenaar die toneel wil spelen, inzetten op een duurzame culturele
carrière.