14 juni 2022 - Nieuws

Kunst aan de keukentafel van start

 

Kunst aan de Keukentafel is een nieuw project, gericht op senioren en ouderen dat in samenwerking tussen Cultuurmakers Maastricht, Sociaal Team Caberg- Malpertuis en Trajekt wordt uitgevoerd.

 

Kunst aande Keukentafel

Na de opstartfase van het werven en trainen van vakmensen en  bekendmaken van het project, is er in mei 2022 gestart met het koppelen van senioren aan deze vakmensen.

De senioren die meedoen zijn aangemeld vanuit het Sociaal team en variëren tussen de 65 en 89 jaar.  Door het wegvallen van belangrijke contacten, de langdurige coronaperiode en  persoonlijke factoren zijn deze mensen letterlijk en figuurlijk buiten spel komen te staan.

Door ze een-op-een te verbinden aan een kunstenaar die - zonder te oordelen- het contact met hun gaat leggen, zal er een nieuwe verbinding tot stand komen.

Met kunst als middel, beoogt het project Kunst aan de Keukentafel een bijdrage te leveren aan het vergroten van het welbevinden, het verbeteren van het gevoel van eigenwaarde en waar mogelijk, het toeleiden naar een duurzaam contact in het verlengde van dit project.

Naar verwachting zullen er in 2022 een 10-tal trajecten afgerond worden.

Meer weten over dit project?

kunst aan de Keukentafel