Kunst aan de Keukentafel

Datum: 
Partners: Trajekt i.s.m. Sociaal Team en Envida, diverse kunstenaars
Cultuurcoach: Peter knops
 

Kunst aan de Keukentafel project Sevagram

Bij ‘Kunst aan de Keukentafel’ worden ouderen gestimuleerd om actief mee te doen en kunst te beleven en te maken aan de eigen keukentafel, met behulp van een kunstenaar.

Hiervoor zullen ouderen, die wij ontmoeten bij de laagdrempelige ontmoetingsmomenten in de buurten of ouderen, die in beeld komen tijdens contacten met onze samenwerkingspartners, uitgedaagd worden om zelf aan de slag te gaan met kunst. 

Hierbij is het van belang om aan te sluiten bij de belevingswereld van die oudere, zijn levensverhaal of hobby. In samenwerking met uitvoerende kunstenaars willen we een diversiteit van kunstzinnige activiteiten ontplooien en uitvoeren bij de ouderen thuis. Hierbij is het belangrijk om verbindingen te maken met onze samenwerkingspartners in het Sociaal Team en samen te werken in overeenstemming met de visie van Positieve Gezondheid. Wij willen ervoor zorgen dat mensen zich gezien weten en meetellen. Iedereen heeft een verhaal en dat willen we graag laten zien.

Het project gaat binnenkort van start met financiële en inhoudelijke ondersteuning Cultuurmakers Maastricht

Kunst aan de Keukentafel project Sevagram