25 maart 2024 - Nieuws

De kracht van amateurkunst in "Uit eigen beweging"

Filmmaker Mark Stevens maakte in opdracht van Cultuurmakers Maastricht en de gemeente Maastricht de documentaire “Uit eigen beweging”. In deze documentaire worden een aantal niet-formeel georganiseerde amateurkunst groepen gevolgd. 

Tuna Feminina Uit eigen beweging

Volgens recent onderzoek zijn veel mensen in hun vrije tijd bezig met kunstbeoefening. Lang niet iedereen doet dat in een traditionele vereniging zoals een harmonie, fanfare of koor. 

Tuna Femenina de Maastricht, slagwerkgroep Bloco Mosa, Schildergroep de Wiemerink, Senioren Kamerorkest Maastricht en het Maastrichts Trompetensemble zijn groepen die niet formeel georganiseerd zijn maar die wel regelmatig samen komen om te schilderen of muziek te maken.

 De documentaire laat goed zien wat hun drijfveren zijn om samen amateurkunst te beoefenen. Maar je ziet ook waar nog behoefte aan is, waar de amateurkunstenaars tegenaan lopen en hoe ze met minimale middelen ‘hun ding’ doen.

Tijdens de Museumnacht op vrijdag 19 april, was tussen 20.00u en 1.00u is de documentaire “Uit eigen beweging” doorlopend te zien. 
De afleveringen kun je ook bekijken op deze pagina.