Wijktroubadouren

Periode:
Partners: Centre Céramique, Trajekt en woningcorporaties.
Cultuurcoach:

wijktroubadour

In het in 2021 vernieuwde ontmoetingscentrum Centre Céramique is speciaal ruimte gecreëerd om de wijken naar de stad te kunnen halen. In het programma ‘Together we belong’ wordt veel aandacht besteed aan het creëren van mogelijkheden voor beoefening van kunst en cultuur in de wijken. Dus dichtbij de burger met afstand tot cultuur. Toch willen we ook de beweging de andere kant op stimuleren. Om elke wijk zijn eigen culturele identiteit te laten ontdekken, gaan onze Cultuurcoaches op zoek naar wijktroubadours. In elke wijk woont wel iemand met een hart voor kunst en cultuur die trots is op zijn wijk. Een wijktroubadour houdt van zingen, dansen, dichten, koken, toneelspelen of van beeldende kunst en treedt graag op de voorgrond om iets over zijn wijk te vertellen. De wijktroubadour is het culturele symbool van de wijk en aanwezig bij feestelijke gelegenheden in de wijk en daarbuiten. De wijktroubadour stimuleert de kunst en cultuur in zijn wijk. De Cultuurcoaches onderhouden de contacten met de wijktroubadours. Als wijktroubadour wordt je zo een soort culturele ambassadeur, een voorbeeld voor andere Maastrichtenaren. 

Doelstellingen:
Het vergroten van de leefbaarheid van bewoners, waardoor ze meer samenhang en perspectief ervaren. Werkt preventief voor een veilige buurt.

Doelgroep:
Wijkbewoners van onze stad. 

Concept en werkwijze:
De wijktroubadour is de aanjager en verbindende factor tussen de wijkbewoner en de artistieke activiteit. Hij vertelt zijn ‘eigen verhaal’ en stimuleert daarmee de andere ‘nog niet actieve’ wijkbewoner.

Speerpunten:
Bottom-up, van onderaf geïnitieerd en gestimuleerd.

Doorkijk 4 jaar:
In elke wijk van Maastricht een ‘Wijktroubadour’.