Kunst en Koffie (structurele cultuur in de wijken)

Periode:
Partners: Trajekt, Envida (thuiszorg), Sevagram (thuiszorg), Kaleidoscoop en Kumulus.
Cultuurcoach: Peter Knops

Kunst aan de Keukentafel project Sevagram

Doelstellingen:
Bestrijden eenzaamheid onder ouderen. Ouderen voelen zich onderdeel van een geheel. Ouderen (her)ontdekken waar hun culturele  interesses liggen en vergroten hun mogelijkheden voor contact en creatie.

Doelgroep:
(Eenzame) ouderen in de wijk. Kunst en Koffie biedt voor ouderen een cultureel programma op maat in diverse wijken van Maastricht.

Concept:
Kunst en Koffie maakt gebruik van de (bestaande) samenwerking tussen Trajekt, Envida thuiszorg, Sevagram thuiszorg, CC-Kum-NHMM en  Kaleidoscoop en andere partners die werken met de doelgroep ouderen. Kunst en Koffie sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande netwerken en structuren in de wijken (zoals de thuiszorg en clubjes die al bij elkaar 
komen zonder formele organisaties) en maakt gebruik van de vakkennis van o.a. Kaleidoscoop omtrent vraaggestuurd werken met ouderen.

Werkwijze:
De Cultuurcoach voor ouderen inventariseert de sluimerende cultuurbehoefte van ouderen waar nu al groepen ouderen bij elkaar komen. Op basis van de geïnventariseerde behoeftes ontwikkelt de Cultuurcoach samen met de ouderen een eenmalige workshop, een evenement of een andere culturele activiteit. Op basis van de ervaringen van de doelgroep met deze activiteit wordt door de groep en de coach een langdurig artistiek programma ontwikkeld en opgezet. De Cultuurcoach zorgt voor de vertaling van de activiteit naar kunstbeoefening, dit door het betrekken van geschikte docenten en kunstenaars.

Speerpunten:
Het is de bedoeling dat actieve ouderen op termijn als ambassadeurs optreden om kwetsbare ouderen te vinden en te betrekken. Actieve ouderen krijgen door de Cultuurcoach tools aangereikt die ze hierbij helpen. Door eerst actieve ouderen voor het programma te werven ontstaan er meer mogelijkheden om de eenzame ouderen te vinden en te verbinden aan het programma. Zo creëren we een sterk en sociaal netwerk.

Doorkijk 4 jaar:
In 2020 heeft CC-Kum-NHMM een Cultuurcoach ouderenparticipatie aangesteld om in samenwerking met Trajekt, Envida en Sevagram ouderen in de wijken te bereiken en hun wensen te inventariseren. Met deze ouderen werden vervolgens op maat artistiek hoogwaardige activiteiten georganiseerd in hun eigen habitat. Op deze manier van werken willen we voortborduren door deze activiteiten door te ontwikkelen naar structurele activiteiten in een viertal wijken (Pottenberg, Caberg, Wittevrouwenveld en Malpertuis). Omdat Trajekt werkt met zelfsturende teams, zullen we voor deze samenwerking hierbij aansluiten. Voor ouderen die gebruik maken van de thuiszorg van Envida en Sevagram hebben wij het afgelopen jaar in samenwerking met Kumulus het project ‘Kunst door de brievenbus’ ontwikkeld en ondersteund. Voor deze specifieke doelgroep willen wij de komende 4 jaar soortgelijke activiteiten uitbreiden
en ondersteunen. Door samen met welzijn en zorg  structureel en op maat cultuuraanbod te ontwikkelen in de wijk en bij de mensen thuis, bieden we ouderen de mogelijkheid om thuis of dichtbij huis zichzelf te blijven ontwikkelen en om nieuwe mensen te ontmoeten.