Maite Hollanders – saxofoniste De Greune van Wolder

KORTE DOCUMENTAIRE ‘DE LOCKDOWN VOORBIJ…’

Op zaterdag 9 oktober ging de documentaire ‘De lockdown voorbij…’ in première bij Filmhuis Lumière. Gemeente Maastricht en Cultuurmakers Maastricht wilden graag weten wat de lockdowns met amateurkunstverenigingen hebben gedaan sinds het uitbreken van de coronapandemie begin 2020. Filmmaker Mark Stevens ging op pad om het wel en wee van vier amateurkunstverenigingen in kaart te brengen. 

Fragiel inkijkje

In de korte documentaire ‘De Lockdown voorbij…’ krijgt de kijker goed zicht op hoe het diverse amateurkunstverenigingen is vergaan in de moeilijke tijd die achter hun ligt. Mark Stevens ging op bezoek bij dansschool Reality, kinderkoor ‘Sjamaas’, Zaank en Kemedievereiniging ‘Maos en Neker’ en Harmonie Sint Petrus en Paulus (‘de Greune’ van Wolder). De beelden geven een ‘fragiel’ inkijkje, we mogen even meevoelen met de teleurstellingen en de overwinningen. Hoe moeilijk het geweest is om b.v. financieel het hoofd boven water te houden. De documentaire bestaat uit vier korte portretjes van elk ongeveer 10 minuten.

Mark Stevens

De Maastrichtse filmmaker Mark Stevens woont en werkt voornamelijk in Maastricht. Zijn afstudeerkortfilm I <3 U 4VR (sms-taal voor ‘I love you forever’) gaat over het uit de hand gelopen hedendaagse social media gebruik. I <3 U 4VR werd vertoond op de Short Film Corner op het Cannes Film Festival en werd geselecteerd op het Euregion Film Festival in Heerlen, In the Palace Festival in Bulgarije en het NDU Film Festival in Beiroet. Daarna volgende de korte films Stille Trom (2018) en Zo Gezegd (2020). Stille Trom gaat over het thema eenzaamheid binnen het huwelijk. Dit komische doch schrijnende verhaal werd ingevuld met een typisch Limburgs tintje: de fanfare. De film werd vertoond op Go Short Nijmegen en het Limburg Film Festival, Venlo.

Cultuurmakers Maastricht

Cultuurmakers Maastricht ondersteunt sociaal culturele activiteiten op artistiek-inhoudelijk, budgettair en logistiek vlak. Spontane wijk- en burgerinitiatieven worden gekoppeld aan bestaande sociale, maatschappelijke en culturele instellingen. De documentaire die Mark Stevens maakte is een goed voorbeeld van passende ondersteuning bieden. In dit geval het in kaart brengen van het wel en wee in moeilijke tijden van de amateurkunstensector in Maastricht.

Bekijk hier Magazine Maastricht met op -19.00 het item over Dansschool Reality .