Celesta Stienen

Celesta Stienen

Procesbegeleider

Celesta Stienen Team Cultuurmakers Maastricht

Als procesbegeleider vormt Celesta Stienen een tandem met de cultuurcoaches.

Ze monitort de voortgang van het programma en geeft extra input waar nodig. Daarnaast bewaakt ze de afspraken die met partners zijn vastgelegd, zodat deze worden uitgevoerd zoals bedoeld.

Samen met haar collega’s zet Celesta zich in om het doel van Cultuurmakers te bereiken: onze stadsgenoten dichter bij elkaar brengen door middel van alle mogelijke vormen van cultuur.