27 februari 2024 - Nieuws

Zeer geslaagde netwerkdag Amateurkunsten Maastricht

Op 20 januari 2024 organiseerde Cultuurmakers Maastricht de Netwerkdag Amateurkunsten Maastricht. Op het programma stonden workshops, informatiebijeenkomsten, meet-ups en de documentaire  ‘Uit eigen beweging’ van Mark Stevens. 

Netwerkdag amateurkunsten 2024 31

Sleutelwoorden van die dag waren Ontmoeten, Leren en Inspireren. Dat hier ruimschoots aan is voldaan is te zien aan onderstaande foto's.

Er was een grote opkomst, de workshops zaten vol en veel kennis is gedeeld. De dag werd als zeer positief ervaren. Geluiden als “een warm bad, dit moeten we vaker doen, verenigingen kunnen elkaar onderling helpen” waren te horen. De feedback is opgehaald en vraag en aanbod in kaart gebracht d.m.v. post-its. Genoeg om op voort te borduren. Dat smaakt naar meer!

Netwerkdag amateurkunsten 2024 15
Netwerkdag amateurkunsten 2024 35
Netwerkdag amateurkunsten 2024 38
Netwerkdag amateurkunsten 2024 74
Netwerkdag amateurkunsten 2024 50
Netwerkdag amateurkunsten 2024 269
Netwerkdag amateurkunsten 2024 237