17 maart 2023 - Nieuws

Wij hebben een nieuwe Cultuurcoach Amateurkunsten!

Vanaf 1 april gaat Hellen Hurkens team Cultuurmakers Maastricht versterken als Cultuurcoach Amateurkunsten. Zij neemt daarbij een aantal taken over van de vorige amateurkunstencoach Yvonne Engelen.

Hellen Hurkens Cultuurcoach amateurkunsten

Hellen gaat amateurkunstenaars van Maastricht, al dan niet in verenigingsverband, ondersteunen. Zij adviseert hen bij het opzetten van kunst- en cultuurprojecten, stimuleert samenwerking tussen amateurkunstenaars/-verenigingen onderling, maar ook met professionele culturele instellingen of het sociaal domein. Daarnaast adviseert ze over subsidies en fondsenwerving.

Hellen werkte hiervoor als programmaleider cultuureducatie bij Kaleidoscoop, waar ze zich inzette voor talentontwikkeling en gelijke kansen in het cultuuronderwijs. In de vrije tijd speelt Hellen in bands, het liefst achter de drumkit of de basgitaar.
Hellen is bereikbaar van maandag t/m woensdag via hellen.hurkens [at] maastricht.nl.
 

Hellen Hurkens Cultuurcoach amateurkunsten3