14 december 2023 - Nieuws

Volwassenenfonds Sport en Cultuur

Op 1 januari 2024 sluit de gemeente Maastricht aan bij het Volwassenenfonds Sport en Cultuur. Het volwassenfonds betaalt een vergoeding voor mensen met een inkomen tot 110% van het minimum voor een lidmaatschap van een sportvereniging of een culturele activiteit zoals bijvoorbeeld muziek- of toneelles.  

 

 

Viool Volwassenenfonds sport en cultuur

Het Volwassenenfonds werkt met intermediairs die de aanvraag indienen voor de inwoners. Cliënten van de gemeente kunnen bijvoorbeeld de aanvraag doen via hun eigen consulent.  

Meer info