16 november 2023 - Nieuws

Stichtingen en Verenigingen Loket van de Belastingdienst

Wil je een stichting of vereniging oprichten? Of zit je in het bestuur? Dan moet je veel dingen regelen. Fiscale vragen horen hier ook bij. 

 

Stichtingen en Verenigingen Loket

De Belastingdienst heeft een nieuw loket dat gericht is op het bieden van informatie en ondersteuning aan stichtingen en verenigingen m.b.t. belastingen. 

Heb je bijvoorbeeld vragen over het oprichten of opheffen van een stichting of vereniging? Of over een belasting of vrijstelling? Het kan ook zijn dat je een vraag hebt over een proces, zoals het aanvragen van eHerkenning of doorgeven van een adreswijziging. Kijk dan eens op: https://stichtingenenverenigingenloket.nl/