14 september 2023 - Nieuws

Projectsubsidie amateurkunsten en onderwijs 


De gemeente Maastricht heeft € 100.000,- extra beschikbaar gesteld voor samenwerking tussen de amateurkunsten en het onderwijs. Alle amateurkunstverenigingen kunnen bij de gemeente Maastricht een aanvraag indienen voor een binnenschools of naschools project om cultuurparticipatie te stimuleren. 
 

Projectsubsidie amateurkunsten en onderwijs

Denk bijvoorbeeld aan kennismakingslessen met muziekinstrumenten in de klas, een jeugdkoor, jeugdslagwerkklas, jeugdblazersklas of een combinatie hiervan. Het doel is kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met muziek. 

Let op: samenwerking met het onderwijs is een voorwaarde. De vereniging en de school moeten de afspraken vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst.

Vraag nu aan
Vanaf nu kan een aanvraag voor een projectsubsidie online worden ingediend.

  • De aanvraag moet uiterlijk dertien weken voor het begin van het programma worden ingediend.
  • Voor aanvragen betreffende activiteiten in samenwerking met het onderwijs geldt tevens de sluitingsdatum van 15 mei van het betreffende subsidiejaar. 

Het aanvraagformulier en meer informatie .

Heb je nog vragen?
Een aanvraag voor projectsubsidie kan voor advies worden voorgelegd aan onze cultuurcoach amateurkunsten Hellen Hurkens. Stuur een mail naar hellen.hurkens [at] maastricht.nl. Vraag dit tijdig aan. Aan dit advies kunnen geen rechten of verwachtingen worden ontleend.