17 januari 2023 - Nieuws

Première Maastrichtse documentaire ‘Uit eigen beweging…’

De stad Maastricht staat bekend om haar rijke amateurkunstenveld. Er zijn talloze amateurkunstverenigingen en stichtingen die de beoefening van kunst en cultuur mogelijk maken. Maar er is ook nog een andere, zeer belangrijke groep; de informele groepen.
 

Niet georganiseerde groepen
De gemeente Maastricht en Cultuurmakers Maastricht besloten de schijnwerpers te richten op deze niet georganiseerde groepen, oftewel de informele groepen. Mensen die uit eigen wil en met veel gedrevenheid samen kunst maken en creëren. Dergelijke cultuurmakers zijn er ook in Maastricht, maar zijn weinig zichtbaar. De korte documentaire ‘Uit eigen beweging…’ belicht deze groep, hun drijfveren en de manier waarop ze erin slagen om zonder steun van buitenaf hun ding te doen. Maar ook waar nog behoefte aan is.

Schilderen 3 Docu Uit eigen beweging
Schildergroep Natuurtuinen

Uit eigen beweging
Om deze verborgen juweeltjes letterlijk zichtbaar te maken is gekozen voor de documentaire vorm. De Maastrichtse filmmaker Mark Stevens maakte twee korte portretten van diverse groepen. De titel is zeer toepasselijk gekozen; ‘Uit eigen beweging…’ In de documentaire komen het Maastrichtse Trompetensemble en het Senioren Kamerorkest (repeteren in Daalhof) samen in een portret aan bod, maar ook schildergroep Natuurtuinen (actief in de Maastrichtse wijk Caberg),  geeft een kijkje in eigen keuken.

Muziek3 Docu Uit eigen beweging
Senioren Kamerorkest

In 2021 maakte Mark Stevens de documentaire ‘De lockdown voorbij…’ over het wel en wee van Maastrichtse verenigingen tijdens de lockdown en hoe het daarna verder moest. 
De nieuwe documentaire ‘Uit eigen beweging…’ gaat zaterdag 28 januari 2023 om 14.00 uur in première in het Maastrichtse filmhuis Lumière, in bijzijn van wethouder Frans Bastiaens. Na afloop is er ruimte voor discussie over het amateurkunstenveld in Maastricht.

Foto filmmaker uit eigen beweging Mark Stevens
Mark Stevens

Aanmelden
Ben jij amateurkunstenaar of nauw verbonden met het amateurkunstenveld van Maastricht en je hebt interesse in deze bijeenkomst? Meld je dan aan via cultuurmakers [at] maastricht.nl o.v.v. Première ‘Uit eigen beweging…’ met je naam en bij welke vereniging of initiatief je aangesloten bent.

Zaterdag 28 januari 2023
Première van de korte documentaire ‘Uit eigen beweging…’
Aanvang 14.00 uur
Filmhuis Lumière Maastricht