11 juli 2024 - Nieuws

Onderzoek informele cultuurbeoefening

Cultuurbeoefening omvat alle vormen van kunsten. De manier waarop cultuur wordt beoefend, verandert echter. Terwijl cultuurbeoefening in verenigingsverband afneemt en onder druk staat, lijkt informele cultuurbeoefening (cultuurbeoefening die niet in een formele rechtsvorm is georganiseerd) toe te nemen. Het is ook veel minder bekend of en voor welke uitdagingen informele cultuurbeoefenaars staan. Dat geldt ook voor de vraag of zij behoefte hebben aan ondersteuning. 

 

Onderzoek informele cultuurbeoefening in groepsverband

Onderzoek

Om hierover duidelijkheid te krijgen, is het nodig om meer en beter zicht te krijgen op informele cultuurbeoefening in Limburg. Daarom voert het Huis voor de Kunsten Limburg in samenwerking met Maastricht University en Bureau Schoonbrood een onderzoek uit naar informele cultuurbeoefening in groepsverband, zowel in de amateurkunst- als in de erfgoedsector. 

Verzoek invullen vragenlijst

Er is een vragenlijst opgesteld en deze is te vinden op webpagina: www.hklimburg.nl/nieuws/onderzoek-informele-cultuurbeoefening 

of direct in te vullen via deze link: https://nl.surveymonkey.com/r/ic2024hkl