6 december 2022 - Nieuws

Artikel in BeterOud: Together we belong inspirerend voorbeeld

In de nieuwsbrief van BeterOud verscheen onlangs een artikel met onze Cultuurcoach Ouderen, Peter Knops,  waarin onze werkwijze als een inspirerend voorbeeld voor cultuurparticipatie wordt gezien.

 

Pra Muziektheater Terts3.jpg

Beter Oud is een platform van verschillende partners (Movisie, LKCA, Raad van Ouderen etc) met als doel:

Ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om die ambitie te realiseren.

Lees meer over Beter Oud>> 

In de nieuwsbrief van december 2022  van  BeterOud verscheen onlangs een artikel met  Peter Knops,  waarin onze werkwijze als een inspirerend voorbeeld voor cultuurparticipatie wordt gezien.

Artikel