SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN VAN DE GEMEENTE MAASTRICHT

Gemeentelijke subsidies:

In de Subsidieregeling Amateurkunsten Maastricht 2023 worden de verschillende subsidiemogelijkheden beschreven.

  • Gemeentelijk boekjaarsubsidie – jaarlijks aan te vragen vóór 1 oktober voor het komende subsidiejaar. LET OP: De link om subsidie aan te vragen is maar een beperkte periode beschikbaar en sluit ieder jaar op 1 oktober!
  • Gemeentelijk projectsubsidie – aanvragen moeten uiterlijk 13 weken voor aanvang van het project worden ingediend.

Meer informatie is te vinden op:

Voor inhoudelijk advies en ondersteuning betreffende de (gemeentelijke) subsidieaanvraag kun je terecht bij:
Cultuurmakers Maastricht, Hellen Hurkens E: hellen.hurkens [at] maastricht.nl (hellen[dot]hurkens[at]maastricht[dot]nl)

M.b.t. de procedurele afhandeling kun je contact opnemen met: 
Sophie Starren van Team Subsidies van de gemeente Maastricht: 
E: sophie.starren [at] maastricht.nl.

Andere subsidies en fondsen:
Cultuurmakers Maastricht kan je adviseren over andere subsidiegevers en fondsen. 

In onderstaande PDF vind je een overzicht van subsidieregelingen, fondsen en ondersteuningsorganisaties voor de amateurkunsten in Maastricht.