Docu Uit eigen beweging

Voor wie: de informeel georganiseerde amateurkunstenaars.

Docu uit eigen beweging

In Maastricht hebben wij een goed georganiseerde amateurkunstsector. Daardoor lijkt het soms alsof er geen plek is voor eenlingen en andere initiatieven die (nog) niet zijn georganiseerd. 

De vraag is: is dat wel zo? Cultuurmakers Maastricht wil deze initiatieven, die bestaan naast de traditionele verenigingen zoals harmonieën, orkesten en koren, opzoeken en in beeld brengen.

Na de documentaire “De lockdown voorbij …” over bestaande en traditionele verenigingen richten we met dit project de pijlen op de informeel georganiseerde groepen. Informele groepen zijn alle groepen die juridisch geen vereniging zijn. Bijvoorbeeld drie zussen die regelmatig samen schilderen, een poëziegroep die samen elkaars werk bespreekt, of een popband die wekelijks repeteert bij de drummer in de schuur en een paar keer per jaar optreedt.

Filmmaker Mark Stevens maakt een reeks portretten over deze amateurkunstenaars. Het wordt een serie van 4 afleveringen, tussen de 5 en 10 minuten per aflevering. In iedere aflevering staan verschillende disciplines centraal.

Dit nieuwe project is een vervolg op de documentaire 'De Lock-down voorbij', ook gemaakt door Mark Stevens, in opdracht van Cultuurmakers Maastricht. 

Cultuurmakers Maastricht is op zoek naar deze informeel georganiseerde groepen. Niet alleen voor de documentaire, maar ook om deze groep van amateurkunstenaars te informeren en te raadplegen over gemeentelijk beleid ten aanzien van de amateurkunst. 

Het project wordt financieel ondersteund door Cultuurmakers Maastricht en de cultuurcoach amateurkunsten ondersteunt amateurkunstverenigingen en individuele beoefenaars.

Door wie

Cultuurmakers Maastricht i.s.m. filmmaker Mark Stevens en gemeente Maastricht.

Cultuurcoach 

Yvonne Engelen